Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego i pracującego pod adresem internetowym: ProfiPC.pl jest firma:

Storage IT Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP: 851-320-19-14, KRS: 0000652857
tel. +48 91 885 46 35

Adres przedsiębiorstwa
Storage IT Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin


1. Składanie zamówienia

Zamówienia można składać:
- przez stronę sklepu: www,profipc.pl
- telefonicznie 91 885 46 35
- za pomocą e-mail na adres: sklep@profipc.pl 

Zamówienia drogą internetową można składać 24 godziny na dobę. Wszystkie ceny w naszym sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Dla wygody naszych Klientów osobno podajemy cenę netto i cenę brutto. 

Jeśli dany produkt nie został znaleziony, wcale nie oznacza to, że nie występuje on na naszym magazynie. Zadzwoń do nas lub napisz, potwierdzimy jego dostępność i cenę. 

2. Forma płatności
Klient za zamówiony towar w sklepie internetowym ProfiPC.pl zapłacić można:
- przelewem bankowym na podstawie otrzymanej po zamówieniu faktury pro forma,
- korzystając z szybkich przelewów bankowych "on-line" w systemie "dotpay.pl”,
- płacąc za towar przy jego odbiorze od Kuriera; tzw. płatność za pobraniem,
- stali Klienci mogą liczyć na płatności odroczone z terminem do 21 dni, 

Dane do przelewu bankowego:
Storage IT Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
Bank: Alior Bank S.A. 77 2490 0005 0000 4600 3408 0669


3. Możliwości i koszty przesyłki
Wszystkie towary są dostarczane są kurierem (UPS) lub do paczkomatu (InPost). Koszty przesyłki podane są w tabeli poniżej i zależne są od wybranego sposobu płatności.

W przypadku wysyłki towaru do paczkomatu maksymalny wymiar przesyłki wynosi: 41 x 38 x 64 cm (Rozmiar C).

Sposób dostawy wartość brutto zamówienia całkowity koszt dostawy brutto
    płatności online przedpłata na konto pobranie
Kurier  powyżej 3 000,- PLN  bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
powyżej 1 000,- PLN 20,- PLN bezpłatnie 20,- PLN
poniżej 1 000,- PLN 20,- PLN 15,- PLN 20,- PLN
Paczkomaty powyżej 1 000,- PLN 20,- PLN bezpłatnie X
poniżej 1 000,- PLN  20,- PLN 10,- PLN X

 

 

4. Termin realizacji zamówienia

Dokładamy wszelkich starań by otrzymywali Państwo zamówiony produkt w jak najszybszym terminie. Wszystkie towary są dostarczane zgodnie z wyborem UPS lub InPost. W większości przypadków zamówiony towar dostarczany jest w przeciągu 24 lub 48 godzin od daty wpłynięcia środków pieniężnych na nasze konto, lub złożenia zamówienia za pobraniem. 

Szybkość dostawy zależy od położenia miejsca dostarczenia w Polsce. Większe miasta to krótszy czas dostawy, a mniejsze miejscowości to dłuższy. Regulaminowy czas dostawy wynosi ok 3 dni roboczych (za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt i dni wolnych od pracy). W niektórych przypadkach czas dostarczenia towaru uzgadniany jest indywidualnie z Klientem. Dokładamy starań aby podane stany magazynowe były zgodne ze stanem faktycznym.

Regulaminowy czas dostawy nie obowiązuje w przypadku towaru, którego brakuje na magazynie. Każdorazowo w takiej sytuacji Dział Handlowy ProfiPC.pl przy potwierdzeniu zamówienia, poinformuje o tym Klienta lub osobę przez niego wskazaną do kontaktu. Klientowi zostanie podany przybliżony czas dostawy dla towaru, którego obecnie brak na magazyn. Dokładamy starań aby podane stany magazynowe były zgodne ze stanem faktycznym.

Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.ie. 


5. Zabezpieczenie przesyłek

Wszystkie paczki wysyłane z naszego magazynu są ubezpieczone! W przypadku stwierdzania jakiegokolwiek naruszenia kartonu lub naszej firmowej taśmy zabezpieczającej podczas odbioru paczki, klient ma prawo do odpakowania jej w obecności kuriera, sprawdzenia jej zawartości. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sklep ProfiPC.pl zaleca spisania protokołu uszkodzenia towaru, który będzie podstawą złożenia reklamacji dostawy.

6. Możliwość zwrotu

Zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ("Konsument" w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty wysłania przesyłki, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu

Adres do zwrotów:
ProfiPC.pl
ul. Cyfrowa 6,
71-441 Szczecin

Oświadczenie dostępne jest pod adresem: Zwrot_towaru

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

W przypadku gdy konsument zdecydował o zwrocie towaru powinien on nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Prosimy o poinformowanie nas telefonicznie 91 885 46 35 lub na e-mail: sklep@profipc.pl o zwrocie towaru przed jego dokonaniem.

Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał, oraz załączyć wypełniony formularz zwrotu. Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa Klient. W ciągu 7 dni od daty otrzymania kompletnego zwracanego towaru, dokonamy zwrotu środków pieniężnych nie dłużej niż w ciągu 7 dni na podane konto.

7. Gwarancja, warunki serwisu
Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę ProfiPC.pl objęte są gwarancją producenta lub handlową. Długość gwarancji zależy od zakupionego towaru. Warunkiem koniecznym uznania gwarancji jest: 

  • podanie imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu, adresu e-mail kupującego,
  • dowód zakupu (paragon lub faktura VAT),
  • podanie przedmiotu reklamacji ze wskazaniem żądania kupującego
  • podanie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

W niektórych sytuacjach wymagane jest uzupełnienie danych przed rozpatrzeniem reklamacji, w takiej sytuacji serwis ProfiPC.pl zwróci się do składającego reklamację o uzupełnienie brakujących danych,
ProfiPC.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego otrzymania w pełnej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany adres e-mial, lub na adres poczty tradycyjnej.

Szczegółów na temat gwarancji danego produktu można uzyskać na stronie producenta, bądź kontaktując się z nami telefonicznie 91 885 46 35 lub na e-mail: sklep@profipc.pl.

Adres do reklamacji
ProfiPC.pl
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

 

Uwagi końcowe: 
Produkty lub towarzyszące im opisy wystawione na www.ProfiPC.pl stanowią zaproszenie  do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informacja o cenie podawana na stronie www.profipc.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-miał z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku podania na stronie sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem potwierdzenia zamówienia.


Sklep ProfiPC.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu: zmiana obowiązywać będzie od momentu zamieszczenia jej na stronie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego. Wszystkie nazwy zastrzeżone, znaki towarowe, oraz loga należą do ich prawych właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży w dowolnym momencie.