QNAP TR-002

 • szt.
 • Cena netto: 646,83 zł 795,60 zł

2-wnękowa obudowa rozszerzająca RAID z USB 3.1 Gen. 2

Obudowa rozszerzająca RAID TR-002 z USB 3.1 Gen. 2 umożliwia rozbudowę pojemności dysków serwera QNAP NAS lub komputera. Model TR-002 można też wykorzystać w roli bezpośrednio podłączanej pamięci zewnętrznej (DAS) — wystarczy podłączyć się do portu USB urządzenia, aby uzyskać dostęp do jego dysków. Obudowa TR-002 posiada dwie wnęki dysków SATA 3,5 cala i została wyposażona w złącze USB 3.1 Gen. 2 Type-C. Całość stanowi niezawodne i bezpieczne rozwiązanie do rozbudowy przestrzeni dyskowej.

 

 

Szybszy transfer danych przez port USB 3.1 Gen. 2 Type-C.

 

 

Obsługa maksymalnie dwóch dysków SATA.

 

 

Przełącznik DIP trybu pracy dysków do wyboru sterowania sprzętowego lub programowego i ustawiania typu grupy RAID.

 

 

Zamykane kieszenie dysków zapobiegające przypadkowemu wyjęciu dysku.

 

 

Przycisk wysunięcia umożliwiający odłączenie obudowy TR-002 od serwera NAS lub komputera*.

*Wymaga oprogramowania QNAP External RAID Manager.

 

Błyskawiczne kopiowanie plików z urządzenia TR-002 na serwer NAS jednym naciśnięciem przycisku szybkiego kopiowania**

W przypadku pracy w trybie dysku zewnętrznego wymaga serwera QNAP NAS z przyciskiem szybkiego kopiowania. Funkcja będzie obsługiwana od II kw. 2019 r.

 

Szybka rozbudowa pamięci masowej z obsługą RAID

Model TR-002 to idealne rozwiązanie do rozbudowy pamięci masowej komputerów, szczególnie w przypadku laptopów, w których nie da się wymienić dysku na większy. Dzięki dwóm wnękom dysków SATA 3,5 cala i obsłudze konfiguracji RAID model TR-002 umożliwia przechowywanie ogromnych ilości plików i danych przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed potencjalną awarią dysku.

Obsługa różnych poziomów RAID

Model TR-002 obsługuje różne konfiguracje RAID. W zależności od potrzeb można wybrać sprzętowe lub programowe sterowanie trybem RAID. Przełączniki DIP pozwalają ustawić tryb RAID najlepiej dopasowany do potrzeb: pojedyncze dyski, grupa JBOD, RAID 0 lub RAID 1. Ustawienia RAID można też konfigurować z serwera QNAP NAS lub za pomocą aplikacji QNAP External RAID Manager na komputerze.

 

 

 

 

 

Pojedyncze dyski

Każdy dysk jest traktowany jako odrębna przestrzeń, co pozwala uzyskiwać dostęp do każdego dysku z osobna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb JBOD

Wszystkie dyski są logicznie widoczne jako jeden duży dysk. Pozwala to w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń, ale nie daje żadnej ochrony danych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb RAID 0

Dane są dzielone między wszystkie dyski. Poziom RAID 0 zapewnia największą wydajność, ale nie chroni danych przed awarią dysku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb RAID 1

Połowa łącznej pojemności jest używana do przechowywania danych, a druga połowa mieści kopię tych danych. Zapewnia to doskonałą ochronę danych, ale kosztem dostępności tylko połowy pojemności zainstalowanych dysków.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb sterowania programowego

Ten tryb umożliwia sterowanie konfiguracją RAID z serwera NAS lub komputera.

 

 

 

RAID mode supported Rozbudowa serwera NAS Pamięć zewnętrzna dla serwera NAS Pamięć zewnętrzna dla komputera Windows/Mac Pamięć zewnętrzna dla komputera Linux
Sterowanie programowe Wymagane przełączenie w tryb sterowania programowego
 •  
 •  
 -
Pojedyncze dyski  -
 •  
 •  
 •  
JBOD
 •  
 •  
 •  
 •  
RAID 0/1
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Elastyczne konfigurowanie pamięci masowej i zarządzanie nią

W odróżnieniu od wielu innych obudów RAID model TR-002 umożliwia programowe sterowanie konfiguracją, co daje maksymalną elastyczność zarządzania. Do konfigurowania macierzy RAID i monitorowania kondycji dysków można używać Menedżera pamięci masowej i migawek na serwerze QNAP NAS lub narzędzia QNAP External RAID Manager na komputerze.

Użyj aplikacji Menedżer pamięci masowej i migawek, aby skonfigurować urządzenie TR-002 jako jednostkę rozbudowy pamięci masowej serwera QNAP NAS. W trybie rozbudowy pamięci masowej serwera NAS dostępne są nie tylko różne konfiguracje RAID, ale również zaawansowane funkcje serwera NAS, w tym pule pamięci i migawki. Wybierając tryb pamięci zewnętrznej, można używać modelu TR-002 jako pamięci podłączonej bezpośrednio (DAS).

Uwaga: Podłączając model TR-002 do serwera NAS, można wybrać pracę w trybie rozbudowy serwera NAS lub w trybie pamięci zewnętrznej.

QNAP External RAID Manager to narzędzie dla użytkowników komputerów Windows i Mac umożliwiające konfigurowanie i monitorowanie obudowy TR-002 oraz wyświetlanie jej statusu. Pozwala ono w prosty sposób konfigurować grupy RAID urządzenia TR-002 oraz szybko sprawdzać wydajność i kondycję macierzy RAID.

Elastyczność sposobu rozbudowy pamięci masowej

Model TR-002 pozwala obsłużyć różnorodne wymagania rozbudowy pamięci masowej w domu i biurze:

 
image

Scenariusz 1: Rozszerzenie pojemności serwera NAS

Modelu TR-002 można używać zamiast konwencjonalnej jednostki rozbudowy serwera NAS.

image

Scenariusz 2: Pamięć zewnętrzna dla serwera NAS

Modelu TR-002 można używać jako pamięci zewnętrznej dla serwera NAS.

Scenariusz 3: Zwiększenie przestrzeni dyskowej komputera

Modelu TR-002 można używać w celu zwiększenia przestrzeni dyskowej komputera.

Scenariusz 4: Międzyplatformowe udostępnianie plików

Urządzenie TR-002 może służyć do szybkiego przenoszenia plików między różnymi urządzeniami korzystającymi z różnych systemów plików..

 

Scenariusz 1: Rozszerzenie pojemności serwera NAS

Urządzenie TR-002 umożliwia użytkownikom rozszerzenie pojemności serwera NAS. Wystarczy podłączyć obudowę TR-002 do serwera NAS, a następnie użyć Menedżera pamięci masowej i migawek w celu łatwego skonfigurowania sposobu rozbudowy pamięci masowej i zarządzania rozszerzoną przestrzenią. Model TR-002 obsługuje wiele funkcji zarządzania pamięcią masową i plikami na serwerze QNAP NAS, umożliwiając między innymi tworzenie pul pamięci, wyszukiwanie plików w aplikacji Qsirch i organizowanie plików w aplikacji Qfiling.

Function QNAP TR-002 Inne zewnętrzne urządzenie RAID
Typ połączenia USB 3.1 Gen. 2 Zależnie od urządzenia
Wnęki dysków 2 Zależnie od urządzenia
Obsługiwane systemy QNAP QTS, Windows, macOS, Linux itd. QNAP QTS, Windows, macOS, Linux itd.
Monitorowanie kondycji dysków Obsługiwane (QTS, Windows, macOS) Nieobsługiwane
Sprzętowa ochrona RAID Obsługiwane (QTS, Windows, macOS) Zależy od urządzenia
Utwórz pulę magazynu Obsługiwane (QTS, Windows, macOS) Nieobsługiwane
Migracja RAID, rozszerzanie pojemności Nieobsługiwane Zależy od urządzenia

 

Uwaga: 
1. Model TR-002 nie obsługuje następujących serwerów NAS: modeli TS-128, TS-228, TS-131, TS-231, TS-431 i TS-431U oraz wszystkich modeli, w których nie da się zaktualizować systemu QTS do wersji co najmniej 4.3.6.
2. Model TR-002 może funkcjonować jedynie jako indywidualna pula pamięci lub wolumin na serwerze NAS. Nie ma możliwości połączenia jego puli pamięci lub woluminu z przestrzenią podłączonego serwera NAS. Na urządzeniu TR-002 nie można instalować aplikacji dla serwera NAS.
3. Dyski z serwera TR-002 można migrować tylko do innego serwera TR-002. Pliki i dane znajdujące się na dyskach przeniesionych z lub do innego urządzenia (w tym innego serwera NAS) nie zostaną rozpoznane.

Używaj modelu TR-002 zamiast konwencjonalnych modułów rozszerzających NAS

W roli zewnętrznej obudowy RAID model TR-002 jest urządzeniem w pełni autonomicznym i nie wykorzystuje żadnych dodatkowych zasobów systemowych serwera NAS. Model TR-002 zapewnia szybki dostęp do danych dzięki złączu USB 3.1 Gen. 2 i obsłudze dysków SATA 6 Gb/s.

Blackmagic Disk Speed Test
 • Odczyt
  • 469.0 MB/s
 • Zapis
  • 452.1 MB/s

Testy przeprowadzono w laboratoriach QNAP. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska.

Środowisko testowe: 
TR-002: 2 x dysk SSD Samsung 850 Pro 512 GB, RAID 0, NTFS
Komputer kliencki: Intel Core i7-7700HQ 2,8 GHz, 32 GB pamięci RAM, Windows 10 Home (1809)

Scenariusz 2: Pamięć zewnętrzna dla serwera NAS

Zamiast używać urządzenia TR-002 do rozbudowy pojemności serwera QNAP NAS, można je wykorzystać jako dodatkową pamięć masową do tworzenia kopii zapasowych lub przenoszenia danych. Pozwala to między innymi wykonywać fizyczne migracje ogromnych zbiorów danych bez obciążania sieci. Gdy urządzenie TR-002 jest podłączone do serwera NAS, można monitorować jego kondycję i status w Menedżerze pamięci masowej i migawek na serwerze NAS..

Scenariusz 3: Zwiększenie przestrzeni dyskowej komputera

Urządzenie TR-002 pozwala szybko zwiększyć dostępną przestrzeń dyskową komputera. Ustawiając odpowiednią pozycję przełącznika DIP, można skonfigurować jeden ze sprzętowych trybów RAID lub wybrać zarządzanie za pomocą narzędzia QNAP External RAID Manager. Narzędzie QNAP External RAID Manager pozwala też monitorować kondycję i status urządzenia TR-002.

Uwaga: Oprogramowanie QNAP External RAID Manager wymaga systemu Windows 7 (lub nowszego), Windows Server 2012 R2 (lub nowszego) bądź macOS 10.13 (lub nowszego).

Scenariusz 4: Międzyplatformowe udostępnianie plików

Obudowa TR-002 jest kompatybilna z różnorodnymi urządzeniami — od serwera NAS po komputery Windows, Mac i Linux. Dzięki temu nadaje się idealnie do przenoszenia dużych plików między różnymi urządzeniami. Model TR-002 jest kompatybilny nawet z urządzeniami używającymi systemu plików exFAT*, co dodatkowo zwiększa wygodę pobierania i udostępniania plików z szerszego zakresu urządzeń.

*Dostęp do urządzeń z systemem plików exFAT wymaga wykupienia osobnej licencji na sterownik exFAT.

 

Procesor Mikroprocesor z osprzętem RAID
Wnęka dysków 2 dyski 2,5-calowe lub 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
System jest dostarczany bez dysku twardego.
Kompatybilność dysków 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s hard disk drives
2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s hard disk drives
2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s solid state drives
You can only use one disk type (HDD or SSD) in a RAID group. Combining different types of disk in one RAID group is not supported.

TR-002 does not support the QDA-A2AR/ QDA-A2MAR.
Wymieniany podczas pracy
 •  
Port USB 3.0 1 x Type-C USB 3.1 Gen 2
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 168,5 × 102 × 219 mm
Waga (netto) 1.37 kg
Maks. liczba obsługiwanych dysków twardych/SSD 2
Typ dysku twardego 2 x 2.5-inch or 3.5-inch SATA 6Gb/s
Temperatura robocza 0–40 °C
Wilgotność względna 5–95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 ˚C
Zasilacz External Power Adapter, 36W, 100-240V
Pobór mocy: Tryb uśpienia HDD 2.98 W
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy 10.15 W
z całkowicie zapełnionymi dyskami
Wentylator 1 x 70mm, 12VDC
Poziom dźwięku 17.8 db(A)
Złącze bezpieczeństwa Kensington
 •  
Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting. 
* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.
Designs and specifications are subject to change without notice.

Producent: QNAP
Obszar zastosowań: Jednostka rozszerzająca
Pamięć RAM: 2 GB
Kieszenie na dyski: 2