CYFROWA GMINA ? ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA PUBLICZNEGO

10-11-2021

Program "Cyfrowa Gmina" to projekt skierowany do wszystkich gmin w Polsce i finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU.
Ma on na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie ich cyberbezpieczeństwa.
Pandemia COVID-19 pokazała, iż wiele urzędów miało ogromny problem z przystosowaniem swojej działalności do nowych, panujących warunków. Program "Cyfrowa Gmina" ma być odpowiedzią na ten problem.


Zadania, na które będzie można otrzymać dofinansowanie to:

  • Cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych - nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej
  • Edukacja cyfrowa dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji
  • Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych

Budżet i poziom dofinansowania
Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł.

Kwota dofinansowania zostanie wskazana dla każdej gminy w dokumentacji konkursowej z chwilą uruchomienia naboru.
 
Obszary wsparcia

  • Cyfryzacja biur / jednostek publicznych lub podległych czy nadzorowanych (wyłączeniem są placówki zdrowia) - zakup sprzętu IT oraz oprogramowania
  • Zakup sprzętu IT dla szkół, placówek specjalnych, domów pomocy społecznej
  • Szkolenia dla pracowników urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zaawansowanych usług cyfrowych
    Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych
     

Twórz kopie zapasowe danych na urządzeniach z systemem Windows za pomocą jednego, łatwego w użyciu, centralnego i niezawodnego rozwiązania.

Kompletna kopia zapasowa serwera NAS

Zoptymalizuj pamięć masową i zwiększ odporność danych, tworząc kopie zapasowe plików i konfiguracji serwera NAS w chmurze, która powiększa się wraz z Twoimi potrzebami.

Tworzenie na serwerze NAS kopii zapasowej danych przechowywanych na komputerze/ serwerze / chmurze

Komputery, serwery firmowe i maszyny wirtualne można chronić za pomocą serwera NAS.

VPN Server

Bezpiecznie i anonimowe łączenie z Internetem

W onaszej ofercie oprócz dysków sieciowych do bezpiecznego przechowywania danych znajdują się również rozwiązania do wirtualizacji danych, zarządzania nimi, jak również sieciowe czy do monitoringu.
Najnowsze usługi firmy obejmują bezpieczne rozwiązania chmurowe, idealnie wpisujące się w realizację skutecznego backup’u opartego na zasadzie 3-2-1, polegającej na przechowywaniu przynajmniej trzech kopii danych (3 x backup), w tym dwóch kopii na różnych urządzeniach (2 x backup), z których jedno (1 x backup) znajduje się w innej lokalizacji niż np. siedziba firmy.

Zapraszamy do kontaktu!